Členské příspěvky 2013

Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce:
 
Kdo má zájem pouze o členství v ČHS, tak výše členského příspěvku je (Info o výhodách členství naleznete zde.):
  • 400 kč stávající i noví členové (nar. 1987 - 1953)
  • 300 kč stávající i noví členové (nar. 1994 - 1988)
Kdo má zájem o kombinované členství ČHS+OEAV, tak výše členského příspěvku je:
  • 1550 kč stávající i noví členové (nar. 1953 - 1987)
  • 1165 kč junioři (nar. 1994 - 1988)
  • 2815 kč partnerské členství (cena za oba). Podmínkou rodinného/partnerského členství je, pokud jste manželé, nebo máte stejnou adresu trv. bydliště či žijete ve společné domácnosti. Na poslední příklad nepotřebujeme žádný doklad. Jenom byste měli být připraveni to nějakým způsobem dokázat pokud by např. při pojistné události toto potřebovala pojišťovna.
Pokud by někdo nechtěl OEAV, ale měl by zájem o cestovní pojištění od ČHS, tak podrobnosti a ceny naleznete zde. Jedná o téměř stejné pojištění jaké lze získat v rámci členství v OEAV s některými rozdíly, například platí i pro kopce na 6000 metrů.
 
Každého člena bych chtěl požádat o informaci ohledně zvoleného typu členství a zaslání příslušného členského poplatku na účet a to do pátku 11.1. 2013. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno. Nové členy, kteří ještě tak ještě neučinili bych požádal o zaslaní vyplněné a podepsané přihlášky (zde):
  • č.ú.: 670100-2204221971/6210 (mBank)
Ty, kteří jste již byli členy OEAV, bych požádal o zaslání čísla průkazu !!!
 
Je možné, že se mi podaří získat nějakou množstevní slevu nebo bonus na kombinované členství, o kterém Vás budu informovat. Pak se domluvíme, jak naložíme se zbývajícími penězi (například je můžu rozpočítat a poslat Vám příslušnou částku zpět,..) nebo pokud dosáhneme na nějaký bonus, tak bude k dispozici všem členům oddílu (Například za 10 a více členů OEAV je možnost získat mapy v elektronické podobě). Mám několik nabídek na zřízení kombinovaného členství, budu se snažit vybrat tu nejvýhodnější.